Over Servicepunt Vrijwilligers

Het Servicepunt Vrijwilligerswerk (gepositioneerd bij WijZ Zwolle) heeft als belangrijkste taak om vrijwilligerswerk bij de stichtingen van de Dimence Groep verder te ontwikkelen zodat het vrijwilligerswerk een volwaardige positie inneemt  binnen de organisatie.

Stimuleren van vrijwilligerswerk

De participatiesamenleving vraagt er om, dat we meer gebruik maken van de mogelijkheden van de mensen zelf, van hun netwerken of context en van vrijwilligers. Daar moeten we mee leren omgaan en soms moeten we daarvoor ons werk anders inrichten.

Wat zijn de trends en ontwikkelingen en bij welke lokale initiatieven en samenwerkingspartners sluiten we aan? Hoe vertaal je dat naar projecten en werk voor vrijwilligers? Welk werk laat je over aan vrijwilligers en wat niet? En wat voegen vrijwilligers toe tijdens een behandeling of na afloop daarvan? En hoe werk je als beroepskracht samen met vrijwilligers en welke ketens brengen we tot stand tussen onze stichtingen?

Het Servicepunt Vrijwilligers denkt mee over dergelijke vraagstukken en verkent de mogelijkheden voor de inzet van vrijwilligers in jouw werk.

Ondersteunen van vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn onze collega’s. Hun werk is nooit vrijblijvend en altijd serieus; met een eigen verantwoordelijkheid. Zo gaan we ook met hen om, met een vrijwilligersbeleid dat lijkt op personeelsbeleid, inclusief regelingen en een handboek. Het Servicepunt Vrijwilligers ondersteunt de werving en selectie van vrijwilligers en biedt centrale scholing aan en de nodige attenties worden geregeld. Er wordt ook administratie gevoerd; bijvoorbeeld de archivering van contracten en aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag. Verder is het Servicepunt de vraagbaak voor medewerkers voor vragen op het gebied van vrijwilligerswerk. En het verzorgt training en advies voor de vrijwilligers als voor de beroepskrachten over de inzet van vrijwilligers in ons werk.

Geloof jij in sprookjes?

En we leefden nog lang en gelukkig en ons werk bleef altijd zo zoals het was … daar geloven wij niet in. We geloven niet in een wereld waarin alles vanzelf gaat en de kaboutertjes het werk doen. Onze realiteit is de reuzenkracht van het vrijwilligerswerk. Die kracht willen we benutten. Als je daarover ideeën of vragen hebt kun je contact opnemen met Servicepunt vrijwilligers.

T. 038- 8 515 799

E. vrijwilligerswerk@dimencegroep.nl

.